Vuoden 2019 GS1 Global Forum -tapahtuman antia

Kerran vuodessa järjestettävä Global Forum on GS1:n suurin konferenssitapahtuma. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin vuonna 2004. Tilaisuuden tavoitteena on viestiä GS1:n ajankohtaisista strategisista tavoitteista ja hankkeista sekä lujittaa GS1-maaorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Tänä vuonna tilaisuudessa oli 907 osallistujaa 99 maasta – enemmän osallistujia kuin koskaan aiemmin. Tapahtumaa oli myös tukemassa viisi sponsoria. Global Forum on erinomainen paikka ymmärtää, kuinka suuresta ja tärkeästä kokonaisuudesta GS1:n osalta on kyse, kun taustalla on vahva verkosto ajamassa samoja globaalin kaupankäynnin, tuotteiden liikkuvuuden ja läpinäkyvyyden mahdollistavia ratkaisuja.

Avauspuheenvuorossaan GS1:n toimitusjohtaja Miguel Lopera korosti jatkuvaa muutosta ja kertoi toivovansa kaikilta yhä nopeampaa reagointia GS1:tä kohdistuvia odotuksia ja haasteita kohtaan globaalin kaupan kasvaessa. Perinteisesti strategiat on luotu keskitetysti ja maaorganisaatioiden tehtäväksi on jäänyt niiden toteuttaminen. Nykyään koko yhteisö osallistetaan jo suunnittelutyöhön, mikä jouduttaa uusien hankkeiden toimeenpanoa.  

Global Forum 2019_Lopera

Miguel Lopera

Loperan mukaan GS1-yritystunnisteesta muodostetut tunnisteet ovat globaalisti kestävin perusta yksilöinnille ja tunnistamiselle. Uutena vaatimuksena on noussut tunnisteiden varmistaminen, jotta standardijärjestelmän toimivuus voidaan taata myös jatkossa. GS1:n odotetaan jo lähitulevaisuudessa kykenevän tarjoamaan globaalin palvelun yritystunnisteiden sekä GLN- ja GTIN-koodien oikeellisuuden varmistamiseen.   

Global Forum 2019_Everyone

Tapahtuman alussa liikemies ja hänen puolisonsa Mr & Ms Smucker vahvoina GS1:n tukijoina jakoivat ”Everyone Makes a Difference” -kunniamaininnat ansioituneille yksilöille.

Global Forum tarjosi kuuden GS1:n johdolle tarkoitetun tilaisuuden lisäksi 58 erillistä istuntoa ja työpajaa, joista jokaiselle löytyi jotakin. Työpajat jakautuivat kuuteen aihealueeseen aina osaamisen kasvattamisesta innovaatioihin alueellisia foorumeita unohtamatta. Päällimmäisinä aiheina olivat jäljitettävyys, digitaalinen linkki ja Verified by GS1, jotka ovat olennaisia osia entistä kattavamman ja luotettavamman tuotetietojen jakamisen kehittämisessä.  

Globl Forum 2019_DataQuality

Data Quality -esitys veti salin lähes täyteen.             

Istuntojen ja työpajojen lisäksi tarjolla oli Market Place Expo, jossa 44 näytteilleasettajaa eri maista esittelivät omia projektejaan ja innovaatioitaan. Market Place Expossa kaikilla oli mahdollisuus keskustella ja verkostoitua muiden GS1-jäsenorganisaatioiden ja kumppaneiden edustajien kanssa.   

Global Forum 2019_latam

Latinalaisen Amerikan näyttelyosasto palkittiin parhaiten osallistavana kokonaisuutena.

GSI Registry Platform

Yksi tilaisuuden keihäänkärki oli GS1 Registry Platformin ja Verified by GS1 -konseptien esittely osana uutta datapalvelustrategiaa. Vaikka kokonaisuus ei ole vielä valmiina markkinoille, on uudistuksen tavoitteena tarjota tulevaisuudessa entistä käyttäjäystävällisempi ratkaisu, joka pohjautuu globaaleihin standardeihin ja on helpommin integroitavissa eri järjestelmiin. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden laajentaa GS1-avaimien käyttöä entistä joustavammin eri toimialojen tarpeisiin.   

Verified by GS1 -konseptin avulla pyritään eliminoimaan laitonta kaupankäyntiä luomalla tuotteiden tunnistamiselle ja varmistamiselle entistä vahvempi globaali pohja. Lähtökohtana on se, että maaorganisaatiot toteuttavat kyselyn järjestelmässä saadakseen vahvistavat tiedot yhtiö- ja tuotetunnisteista. Yhtenä tavoitteena on liittää brändien omistajat kiinteämmin osaksi laajempaa tuotetietojen tarjontaa ja saatavuutta. Perusperiaatteena on varmistaa, että yhteen uniikkiin GTIN-tunnisteeseen on sidottu vain yksi tuote globaalisti, mikä on omiaan rajoittamaan väärennösten pääsyä jakelukanaviin ja sitä kautta eliminoimaan laitonta kaupankäyntiä.      

Verkostoitumisen merkitys kasvussa

GS1 Networkin Dinner oli todella vaikuttava kokonaisuus ja se panostus, joka koko järjestelyn takana on ollut, vaati paljon niin järjestäjiltä kuin esiintyjiltä.

Global Forum 2019_Networking1
Global Forum 2019_Networking2

Networking Dinner -tapahtumassa moni GS1:n lahjakkuus pääsi esittämään taitojaan.

Global Forum 2019_Tuomo

GS1 Finlandin Tuomo Kronbäck korosti eri maiden yhteistyön tärkeyttä paneelissa.

Global Forum 2019_Dinner

GS1 Finlandin henkilöstö sulattelemassa tilaisuuden antia.

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.