Voimaan tullut EU-direktiivi luo mahdollisuuksia lääkepakkausten viivakoodien hyödyntämiselle

Lääkepahetti 3

Tilannekatsaus

Helmikuussa voimaan astuneen EU:n lääkeväärennösdirektiivin (Falsified Medicines Directive), toimeenpano Suomessa on edennyt hyvin. Direktiivi edellyttää reseptilääkepakkausten tarkempia merkintöjä ja lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönottoa. Koko lääkejakeluketju – lääketeollisuus, lääketukut, apteekit ja sairaala-apteekit – ovat olleet FiMVO:n lääkevarmennusjärjestelmän toteuttamisessa tiiviisti mukana.

Muualla Euroopassa tilanne ei ole ollut yhtä hyvä ja esimerkiksi Ranskassa vain murto-osa apteekeista on järjestelmän piirissä. Myös järjestelmän käytössä havaittuja vääriä hälytyksiä on ollut odotettua enemmän. Yksi yleisimmistä ongelmista on ollut se, että 2D-viivakoodiin painetut kestoajat eivät ole vastanneet lääkevarmennusjärjestelmään ladattua tietoa. Alan toimijoiden mukaan tilanne on kuitenkin paranemaan päin toimintaohjeiden tarkentuessa ja kokemuksen karttuessa. Vuoden 2019 onkin sanottu olevan harjoitteluaikaa ja tavoitteena on saada kaikki toimijat järjestelmän piiriin vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen voidaan alkaa ottaa kantaa kehitysehdotuksiin.

Kokemukset lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotosta ovat kuitenkin olleet enimmäkseen positiivisia ja koko prosessi on ollut toimijoiden mielestä hyvä alusta yhteistyölle myös järjestelmän ulkopuolella.

2D-viivakoodien hyödyntämismahdollisuudet

Reseptilääke

Direktiivin myötä jokaiseen reseptilääkepakkaukseen lisätään GS1 Datamatrix -viivakoodi, joka sisältää GTIN-tuotenumeron, yksilöllisen sarjanumeron, eränumeron sekä viimeisen käyttöpäivän. Tämä avaa monia uusia hyödyntämismahdollisuuksia niin tilaus-toimitusketjun hallinnan, kuin loppukäyttäjän näkökulmasta. Kun lääkepakkaukset on merkitty standardinmukaisesti, myös ylemmät pakkaustasot voidaan yksilöidä. Tämä mahdollistaa niin kutsutun aggregoinnin eli tiedot alemmista pakkaustasoista voidaan sitoa ja liittää ylempään tasoon. Näin esimerkiksi kaikki lähetyksen sisäiset koodit voidaan lukea yhdellä kertaa vähentäen manuaalista työtä varastossa.

Tuotteesta lisätietoja sisältävät viivakoodit mahdollistavat aitouden varmistamisen lisäksi myös muita prosesseja, kuten tuotteiden ja tapahtumien automaattisen kirjaamisen sekä yhdistämisen potilaan tietoihin. Kuluttajalle viivakoodi voi taas olla avain lisätietoon, kuten esimerkiksi sähköisiin pakkausselosteisiin. Siinä missä perinteinen markkinoinnissa käytetty QR-viivakoodi sisältää nykyään yhden staattisen web-osoitteen, mistä tahansa viivakoodista luettava GS1 Digital Link tarjoaa mahdollisuuden välittää dynaamista tietoa, jota voidaan ylläpitää ja kohdistaa paremmin vastaamaan kuluttajien erilaisia tarpeita. Viivakoodi voi myös olla linkki sovelluksiin, jotka mahdollistavat erilaisia itsehoito- tai etähoitopalveluita.

Haluatko kuulla lisää?                                         

GS1 on maailmanlaajuinen organisaatio, jonka standardit tarjoavat ratkaisun lääkeväärennösdirektiivin merkintävaatimusten täyttämiseen. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää aiheesta tai tilaa tarpeisiinne räätälöity sisäinen koulutus.

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.