Tuotteiden takaisinvetoihin tehokkuutta GS1-ratkaisuilla

Tammikuun 2019 aikana Ruokaviraston internetsivuilla on julkaistu jo neljä erillistä elintarvikkeiden takaisinvetotapausta. Kaikkiaan elintarvikkeille tehdään vuosittain takaisinvetoja monista eri syistä ja  vuonna 2017 takaisinvetoja oli kaikkiaan 158 kpl (Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, nyk. Ruokavirasto).

Takaisinvedettävien tuotteiden etsiminen on kallista ja siihen kuluu aikaa sekä vaivaa Aina ei voida myöskään olla varmoja, onko jokaisesta myyntipaikasta poistettu kaikki takaisinvedettävät tuotteet. Hyödyntämällä nykyistä älykkäämpiä viivakoodeja ja GS1-standardeja, tuotteiden valmistajat ja kauppa voisivat yhdessä tehostaa takaisinvetoprosesseja. Kuluttajalle tämä tarkoittaisi parempaa tuoteturvallisuutta, kun takaisinvedettävät tuotteet saataisiin nopeammin ja varmemmin pois myynnistä.

Ratkaisu tehokkaampaan tuotteiden takaisinvetoon on 2D-koodien käyttö

Uuden sukupolven viivakoodeihin pystytään sisällyttämään enemmän tietoa kuin perinteisiin EAN-viivakoodeihin, joista on luettavissa ainoastaan tuotteen GTIN-koodi (enari). Lisätiedot, kuten parasta ennen päiväys tai eränumero, on painettuna tuotepakkaukseen erillisenä tekstinä, muttei sisälly koneella luettavaan viivakoodiin.

BB06FFD7

Jos tuotteen viivakoodin halutaan sisällyttää GTIN-koodin lisäksi esim. eränumero tai päiväystieto, EAN-viivakoodin sijasta tulisi käyttää GS1 Datamatrixia, jonka yhteyteen tulostetaan myös GTIN-koodi, päivämäärätieto sekä eränumero.   

4549A7EC

Kun tarvittavat tiedot sisältyvät koneella luettavaan viivakoodiin, tietoa voidaan helposti lukea ja tallentaa kaikissa prosesseissa ja kaikissa toimitusketjun vaiheissa. Jos erätiedot olisivat käytettävissä kaikissa järjestelmissä, voitaisiin niitä hyödyntää mm. takaisinvetotilanteissa. Esimerkiksi kaupan kassajärjestelmä voitaisiin keskitetysti asettaa estämään tietyn tuotteen eräkohtainen myynti. Päivämäärätietoa hyödyntämällä voitaisiin myös estää vanhentuneiden tuotteiden myynti kassapisteillä - automaattisesti.

Uudenlaisiin koodeihin siirtyminen vaatii muutoksia sekä tavarantoimittajien että kaupan järjestelmissä ja prosesseissakin. Tuotteita valmistettaessa koodit tulee painaa tuotteisiin vasta tuotantovaiheessa, kun päiväys ja eränumero on tiedossa. Kaupassa kaikilla kassapäätteillä tulee olla kameralukijat, jotka pystyvät lukemaan 2D-koodia. Lisäksi kaikkien ketjun toimijoiden tulee vastaanottaa ja tallentaa omiin järjestelmiin koodin sisältämät tiedot.

Lisätietoja GS1-ratkaisuista saa GS1 asiakaspalvelusta, asiakaspalvelu@gs1.fi

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.