Tuotteiden jäljitettävyys on turvallisen elintarvikeketjun perusta

Kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperään, turvallisuuteen sekä yritysten vastuullisuuteen kasvaa jatkuvasti. Kuluttajien lisäksi myös tuotteiden valmistajat sekä kaupan toimijat ovat erityisen kiinnostuneita raaka-aineiden alkuperästä ja vastuullisesta toiminnasta. Vaikka tuotteiden jäljitettävyys on parantunut viime vuosien aikana huomattavasti, ei kansallisia eri toimialojen yhteisiä jäljitettävyysratkaisuja ole ollut saatavilla.

Turvallinen ja läpinäkyvä ruokaketju edellyttää jäljitettävyyttä. Kun tuotteet ovat jäljitettävissä, mahdolliset takaisinvedot virheellisten tuote-erien kohdalla ovat toteutettavissa nopeasti.

Elintarvikealan yrityksiin kohdistuu jäljitettävyysvaatimuksia viranomaisilta ja lainsäädännöstä. Tarvittaessa yritysten pitää pystyä kertomaan tuote- ja raaka-aine-erien lähde ja mihin ne on toimitettu erä- ja päivämäärätietoineen. Jäljitettävyysratkaisu tukee organisaatioiden raportointivelvoitteita ja mahdollistaa luotettavan toiminnan jäljitettävyysvaatimusten täyttämiseksi.

GS1 toteuttaa Suomen ensimmäisen jäljitettävyysratkaisun pilotin kalatoimialalla

EU:n tuomat jäljitettävyysvaatimukset ovat kiristyneet viime vuosien aikana ja erityisesti kalatuotteiden jäljitettävyysvaatimukset edellyttävät, että kalastustuotteilla on oltava johdonmukainen jäljitettävyysjärjestelmä koko EU:n alueella. Maa- ja metsätalousministeriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ovat kääntyneet GS1 Finlandin puoleen, jotta Suomen markkinoille saataisiin keskitetty, luotettava sekä puolueeton jäljitettävyysratkaisu.

GS1 kehittää ratkaisua varten pilotin, joka pohjautuu globaaliin GS1 EPCIS -standardiin. Jäljitettävyysratkaisua pilotoidaan kalatoimialalla keväällä 2018. Pilotissa kehitetään mm. järjestelmän toimivuutta, käytettävyyttä toimitusketjun eri vaiheissa sekä skaalautuvuutta eri raportointitarpeisiin kuten viranomaisvalvonnan vaatimuksiin. Pilotin kokemusten perusteella tehdään erillinen päätös siitä, kehittääkö GS1 Finland ratkaisun käyttöönotettavaksi Suomen kalatoimialalla. Jäljitettävyysratkaisu voitaisiin toteuttaa myös niin, että se voitaisiin ottaa käyttöön myös muiden elintarvikkeiden osalta.

Jäljitettävyysratkaisun kehityshanke saa tukea Euroopan meri- ja kalastusrahastosta.

EU_lippu
EMKR_tunnus
ELY_logo

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.