Terveydenhuollon toimitusketjussa mahdollisuus digiloikkaan ja potilasturvallisuuden parantamiseen

Potilas sairaalassa

Terveydenhuolto on kovien kustannus- ja tehokkuuspaineiden alla. Pitäisi tehdä enemmän ja nopeammin pienemmillä resursseilla ja samalla parantaa myös potilasturvallisuutta. Vaikka digitaalisuus on päivän sana ja monet alat ovat ottaneet uusia ratkaisuja käyttöön parantaakseen prosessejaan ja asiakaskokemustaan, terveydenhuollossa digitaalisuus ja automaatio ovat vielä lasten kengissä. Tavoitteet ovat siis kovat!

Myös toimitusketjun hallinta on jäänyt terveydenhuollossa taka-alalle eikä sitä ole juurikaan huomioitu kliinisissä käytännöissä. Kun prosessit ovat kunnossa, tuotteet ja lääkkeet voidaan tunnistaa automaattisesti, niitä voidaan seurata, linkittää potilaisiin ja hoitotuloksiin, sekä varmistaa, että toimenpiteet ovat turvallisia potilaille. Samoin varastosaldot ja sisäinen inventaario pysyvät paremmin hallussa. Tällä hetkellä sairaaloiden varastot ovat täynnä miljoonien eurojen arvosta tavaraa, joista iso osa on vanhentunut tai hukassa – vain koska tiedot eivät ole ajan tasalla. Infrastruktuurin puuttuminen estää myös tehokkaamman hoitotuloksista raportoinnin, mittaamisen sekä kehittämisen oikean ja todennetun tiedon perusteella.

Turvallinen ja tehokkaampi hoito alkaa tunnistamisesta

Viime aikoina toimitusketjun rakenteen tärkeyteen on alettu kiinnittää enemmän huomiota, ja sairaalat eri puolilla maailmaa ovat tekemässä merkittäviä muutoksia toimintoihinsa. Esimerkiksi Englannissa Yhdistyneen kuningaskunnan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS on päättänyt automatisoida hankintatoimen ja hoitoprosessit uudella Scan4Safety ohjelmalla. Sen ydin on globaalien standardien ja yhteisen prosessikielen käyttöönotto, jotta tiedolla johtaminen voidaan mahdollistaa.

Toimivilla kansainvälisillä standardeilla on hyvin suuri merkitys manuaalisten prosessien digitalisoinnissa. Vaikka viivakoodeja on käytetty jo kauan eri tilanteissa, kuten potilasrannekkeissa tai testiputkissa, suuri osa prosesseista on edelleen irrallisia järjestelmiä, jotka eivät toimi harmonisesti. GS1-organisaation globaalit standardit mahdollistavat yhden maailmanlaajuisen, toimialariippumattoman, yksilöllisen sekä yksiselitteisen tavan tunnistaa tuotteita, potilaita, hoitajia tai vaikka paikkoja. Alla olevassa kuvassa on kerrottu, minkälaisia prosesseja sairaaloissa voidaan yksilöinnin seurauksena automatisoida, olettaen, että merkinnät on tehty GS1 standardien mukaisesti. 

Sairaalan prosessit

Kuva 1. Tunnistus sairaalan eri prosesseissa

1.       Lähetykset

Varastonhallintaa ja jäljitettävyyttä voidaan tehostaa lukemalla GS1 viivakoodit saapuvaa tavaraa vastaanotettaessa.  
2.       Käyttöomaisuus

Sairaalaan käyttöomaisuus, kuten huonekalut ja sairaalalaitteet, on merkitty GS1 yksilöinnin avaimia sisältävillä viivakoodeilla. Tunnisteiden lukeminen mahdollistaa tehokkaan käyttöomaisuuden seurannan ja huoltohistorian tallentamisen.
3.       Ateriatoimitukset

GS1 viivakoodeja voidaan käyttää myös varmistamaan, että oikea potilas saa oikean aterian.
4.       Potilaat ja toimenpiteet

GS1 viivakoodit potilasrannekkeissa varmistavat, että potilaat tunnistetaan virheettömästi hoitoprosessien aikana, kuten lääkkeitä jaettaessa tai näytteitä otettaessa. Tiedot yhdistetään potilastietojärjestelmään automaattisesti.
5.       Leikkausvälineet

Lukemalla leikkausvälineiden GS1 viivakoodit, sairaalat voivat seurata jokaisen välineiden käyttöä ja tarvittaessa selvittää mihin potilaisiin niitä on käytetty takaisinvetotapauksissa. 
6.       Hoitohenkilökunta

GS1 viivakoodit mahdollistavat myös hoitohenkilökunnan tunnistamisen sekä tietojen liittämisen potilastietoihin hoitoprosessien aikana. 
7.       Paikat (huoneet, osastot jne.)

GS1 viivakoodeja käytetään myös sijaintien, kuten osastojen ja leikkaushuoneiden tunnistamiseen, jolloin voidaan varmistaa sairaalan sisäisten toimitusten oikea määränpää.
8.       Potilaat

Ilmoittautuessa myönnettyjen potilasrannekkeiden avulla voidaan tunnistaa potilas koko sairaalassa olon ajan.
9.       Työvaatteet

Työvaatteita ja muuta omaisuutta voidaan seuranta sekä hallita tehokkaasta GS1 tunnisteiden avulla.
10.   Tuotteet

Kun jokainen tuote on yksilöity, niitä voidaan automaattisesti tunnistaa ja seurata sekä liittää potilastietoihin.

Haluatko kuulla lisää?   

GS1 Global on julkaissut uuden sivuston, joka keskittyy sairaala prosessien kehittämiseen. Sivulta löytyy useita case-esimerkkejä sairaaloissa tehdyistä toteutuksista sekä paljon muuta aiheeseen liittyvää tietoa. Tutustu sivustoon täällä!

GS1 on maailmanlaajuinen ja voittoa tavoittelematon standardointiorganisaatio, jonka ratkaisut auttavat asiakkaita toimitusketjun tehostamisessa ja hallinnassa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää aiheesta tai tilaa tarpeisiinne räätälöity sisäinen koulutus.

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.