Terveydenhuollon "digitaalinen lanka" GS1 Global Forumissa

Tämän vuoden GS1 Global Forumissa terveydenhuollon alalta esille nousi kaksi mielenkiintoista osa-aluetta eli The Digital Thread (digitaalinen lanka) sekä uusi lääkkeiden kliinisten tutkimusten yksilöintiin ja seurantaan kehitetty standardi. Tässä keskitytään ensiksi mainittuun eli digitaaliseen lankaan. 

Globaalin monialakonsernin Johnson & Johnsonin globaalista toimitusketjusta vastaava johtaja Kathy Wengel korosti tilaisuudessa, että maailmassa ei ole kovin montaa vastaavaa areenaa kuten GS1, jossa koko terveydenhuollon arvoketju voi työskennellä yhdessä. Hän painotti, että vaikka kaikissa maissa terveydenhuoltojärjestelmä on hyvin erilainen, ongelmat ovat kuitenkin yleensä samankaltaisia ja kaikkien tulisi tehdä enemmän yhteistyötä suurien haasteiden ratkaisemiseksi.  

Tämän hetken suurin haaste terveydenhuollon alalla on se, että puolet maailman ihmisistä on ilman terveydenhuoltoa. Nykyinen toimintamalli, jossa maksamme jokaisesta terveydenhuollon toimenpiteestä (Pay by Use) erikseen, ei ole toimintakykyinen tulevaisuudessa, koska väestö vanhenee ja yhä useampi ihminen tulisi saada terveydenhuollon piiriin. Tärkeä kysymys kuuluukin, miten tämä toimintamalli voidaan muuttaa. Tämän hetken todennäköisin vaihtoehto on se, että tulevaisuudessa maksamme vain tuloksista (Pay by Outcome).  

Miten sitten pääsemme toimenpiteiden mittaamisesta tuloksien mittaamiseen? Digitaalinen lanka on yksi tapa, jolla voimme mitata lopputuloksien arvoa. Sen ytimessä on jokaisen yksittäisen asian/tuotteen, paikan ja ihmisen yksiselitteinen ja globaali tunnistaminen ja seuranta. GS1 on kehittänyt yhdessä alan toimijoiden kanssa interaktiivisen mallin digitaalisesta langasta. Sen tarkoituksena on kuvata, miten GS1 standardit vaikuttavat terveydenhuollon fyysisissä tuotevirroissa sekä digitaalisissa tiedonjakamisen prosesseissa nyt ja tulevaisuudessa. Omassa puheenvuorossaan Kathy Wengel nosti digitaalisen langan keskeiseksi ratkaisuksi tämän globaalin ongelman osalta.  

Lisää digitaalisesta langasta voi lukea täältä:  https://xchange.gs1.org/sites/hc/hdt  

Digital thread

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.