Rakennuksen osien yksilöinti edistää alan kehittymistä ja digitalisoitumista

Rakennusala digitaalisuus

Rakennusalalla on suuri taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Alan kannattavuus ja digitaalisuusaste on kuitenkin jäänyt viime vuosina kauas monesta muusta sektorista. Tähän on useita syitä. Yksi kriittinen ongelma on rakennusmateriaalien sekalainen yksilöinti, joka vaikuttaa monessa rakennus- ja elinkaarenhallinta vaiheessa. Rakennusalalla ei ole samanlaista globaalisti yhtenäistä ja yksiselitteistä tapaa tunnistaa ja seurata tuotteita, kuten kaupan alalla. Materiaaleja kyllä merkitään, mutta eri kategorioilla ja keinoilla. Esimerkiksi LVI- ja sähkötuotteilla on omat merkintätapansa. Nämä erilaiset merkintätavat hankaloittavat kokonaisuuksien hallintaa ja tuotetietojen yhdistämistä tietokannoissa.

Fyysinen ja digitaalinen rakennus

Tähän asti on pärjätty erilaisten merkintöjen kanssa, sillä tuotteita on pitänyt seurata vain tietyissä ketjun vaiheissa, kuten tukkukaupassa. Mutta nyt myös rakennusala on digitalisoitumassa. Rakennuksen osien yksilöinti korostuu, kun halutaan yhdistää fyysinen ja digitaalinen maailma. Erilaiset sähköiset BIM-mallit (Building Information Model) esittävät rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuuden digitaalisessa muodossa. Tietokannat taas sisältävät tietoa rakennustuotteista, kuten mitoista, käytetyistä materiaaleista ja ympäristövaikutuksista.

Rakennusala ikoni

Yksi sovellusratkaisu tai integroitu järjestelmä ei voi täyttää kaikkia rakennusalan vaatimuksia. BIM-mallinnuksen yleistyminen onkin johtamassa globaalisti standardoituun openBIM-mallin yleistymiseen. Tämä tarkoittaa yhdessä sovittuja prosesseja, menetelmiä ja terminologiaa. OpenBIM tarvitsee myös standardoidun tavan linkittää rakennuksen digitaalinen ja fyysinen malli toisiinsa. Fyysisten osien yksilöimiseen voidaan käyttää kaupan alalta tuttuja GS1 standardeja. Näistä yleisin on GTIN-tuotenumero (Global Trade Item Number) - tuttavallisemmin “enari”.

  • BIM malli = rakennuksen digitaalinen kopio
  • GTIN = digitaalinen vastine rakennuksen jokaiselle osalle tai komponentille

Ruotsissa on jo tehty sopimus tuotteiden yksilöinnistä

Ruotsissa tämä ongelma on jo tunnistettu ja ryhdytty toimeen. Suurimmat rakennusliikkeet, kuten Skanska ja NCC sekä alan liitot vaativat keväällä 2018 julkaistussa julkilausumassa rakennusalan tuotteille standardoitua tunnistusta GTIN-koodin avulla. Yhteinen päätös vastaa tulevaisuuden vaatimuksiin digitaalisesta, jäljitettävästä ja kestävästä rakennusprosessista. Lue lisää täältä.

Miksi GS1?

GTIN-tuotenumero on globaalin ja voittoa tavoittelemattoman GS1 organisaation eniten käytetty standardi. GS1:llä on yli 40 vuoden kokemus kaupan, logistiikan ja terveydenhuollon alalta. GS1 tekee yhteistyötä BuildingSmart Internationalin kanssa, joka kehittää openBIM tietomalleja.

Haluatko kuulla lisää? Ole yhteydessä asiantuntijoihimme.

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.