Kalatoimialan jäljitettävyysratkaisun pilotti onnistui

Kuluttajat ja yritykset ovat entistä kiinnostuneempia ostamiensa ja myymiensä tuotteiden jäljitettävyydestä. Kalatoimialalla lisäksi EU:n jäljitettävyysvaatimukset edellyttävät, että kalastustuotteilla on oltava johdonmukainen jäljitettävyysjärjestelmä. Suomessa ei kuitenkaan ole tähän mennessä ollut kala-alalle yhteistä jäljitettävyysratkaisua, joten toimijoiden käytännöt vaihtelevat. Maa- ja metsätalousministeriö ja Evira kääntyivät GS1 Finland Oy:n puoleen keskitetyn jäljitettävyysratkaisun toteuttamiseksi. Lue aikaisempi uutinen aiheesta

GS1 on nyt kehittänyt jäljitettävyyssovelluksen, joka pohjautuu kansainväliseen GS1 EPCIS -standardiin. Jäljitettävyyssovellusta pilotoitiin demo-version avulla kalatoimialan yritysten keskuudessa huhti-toukokuun ajan.  Pilotissa testattiin mm. järjestelmän toimivuutta, käytettävyyttä sekä skaalautuvuutta eri raportointitarpeisiin, kuten viranomaisvalvonnan vaatimuksiin. ​

Jäljitettävyystarpeet kasvavat lähitulevaisuudessa eri toimialoilla. Pilotista saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että kalatoimialalla on jo selvä tarve palvelun käyttöönotolle. Pilotoitu sovellus koettiin kokonaisuutena selkeäksi ja sen käyttö suhteellisen vaivattomaksi. Pilotin aikana löydettiin myös muutamia kehityskohteita, jotka on ratkaistava ennen sovelluksen mahdollista käyttöönottoa. GS1 selvittää palvelun jatkoa syksyn 2018 aikana.

Jäljitettävyyssovelluksen kehityshanke saa tukea Euroopan meri- ja kalastusrahastosta.

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.