GS1-standardit lohkoketjujen yhteentoimivuuden mahdollistajana

Blockchain

Viime vuosina eri yhteyksissä paljon esillä ollut lohkoketjuteknologia jakaa mielipiteitä. Toiset odottavat sen mullistavan mm. tapamme tehdä sopimuksia ja rahansiirtoja, kun taas toiset uskovat tällaisten puheiden olevan lähinnä ylioptimista hypetystä puhkeamaisillaan olevan kuplan ympärillä. 

Perusajatus monimutkaiselta kuulostavan teknologian taustalla on selkeä. Lohkoketjut perustuvat hajautettuun tietokantaan, jota ei hallitse mikään yksittäinen taho. Tietokannassa tieto on tallennettu toisiinsa kytköksissä oleviin matemaattisesti varmennettuihin lohkoihin, jotka estävät sen muuttamisen ja väärentämisen. Muuttaakseen yhteen lohkoon tallennettua tietoa, pitäisi muuttaa myös kaikkien ketjussa olevien muiden lohkojen tietoja, sillä jokainen lohko sisältää ns. tiivisteen edellisestä lohkosta. Lohkon tietoja muutettaessa muuttuu myös sen tiiviste. 

Useimmille lohkoketjun käsite on tuttu virtuaalivaluuttojen, kuten Bitcoinin käytön mahdollistajana. Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää myös monenlaisiin liiketoiminnan tarpeisiin ja sen eri toimialoille tarjoamat mahdollisuudet ovat maailmanlaajuisesti herättäneet laajaa kiinnostusta. Lohkoketjut voidaan niiden tiedonjakamisen luonteen perusteella karkeasti jakaa avoimiin ja suljettuihin verkostoihin. Yritykset käsittelevät usein salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietoja, joten liiketoiminnan käyttötarkoituksissa Bitcoinin kaltainen avoin lohkoketju ei yleensä tule kysymykseen, vaan pääsyä tietoihin halutaan rajata pienemmälle joukolle. Tällöäin ratkaisu voi olla ns. suljettu tai luvitettu lohkoketju.

Tietojen jakaminen lohkoketjuissa 

Suuri osa lohkoketjujen ympärillä olevasta innostuksesta liittyy tosiasiassa mahdollisuuksiin tiedon jakamisessa yli organisaatioiden rajojen. Toimitusketjun hallinnassa lohkoketjuteknologian kenties eniten huomiota saanut soveltamistarkoitus on sen hyödyntäminen tuote- ja materiaalivirtojen seurannassa ja tuotteiden alkuperän jäljittämisessä kauppakumppaneiden kesken. Esimerkiksi IBM on kehittänyt oman, mm. elintarvikealalla käytössä olevan, GS1-standardeja hyödyntävän lohkoketjualustansa, jonka pyrkimyksenä on lisätä toimitusketjun luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. IBM:n, Microsoftin ja GS1:n yhteistyöstä voit lukea lisää uutishuoneessamme.

Jäljitettävyys- ja tapahtumatietojen jakaminen toimitusketjun toimijoiden välillä ei suinkaan ole uusi asia, vaan sitä on monilla toimialoilla harjoitettu perinteisten tietokantojen kautta jo vuosien ajan. Lohkoketjuteknologian lupauksena on toimia tämän prosessin tehostajana ja luotettavuuden kasvattajana. Siihen perustuvan jäljitettävyysratkaisun avulla esimerkiksi yhdysvaltalainen kauppaketjujätti Walmart on kyennyt lyhentämään tuotteiden jäljittämiseen kuluvaa aikaa useista päivistä muutamiin sekunteihin. Tällä on suuri merkitys myös elintarviketurvallisuuden kannalta. Esimerkiksi takaisinvetoja tehtäessä voidaan säästää toimitusketjun osapuolten ajan ja rahan lisäksi parhaimmillaan jopa ihmishenkiä, kun haitalliset tuotteet saadaan poistettua kauppojen hyllyiltä nopeasti. 

Yhteinen kieli GS1-standardeilla 

Perustuipa tietojen jakaminen sitten lohkoketjuteknologiaan tai perinteisempiin tietokantoihin, on tärkeää, että tiedonvaihdossa käytetään yhteistä kieltä. Ratkaisuna tähän ovat globaalit, toimialariippumattomat ja avoimet standardit. GS1 tarjoaa maailman laajimmin käytössä olevan toimitusketjun standardijärjestelmän, joka mahdollistaa mm. tuotteiden, toimijoiden ja sijaintien globaalin yksilöinnin sekä niihin liittyvän tiedon tehokkaan jakamisen. Se, että tieto siirtyy saumattomasti toimijalta toiselle, auttaa kehittämään pitkälle automatisoituja menettelytapoja ja lisää sekä toiminnan tuloksellisuutta että läpinäkyvyyttä. 

GS1 Finland auttaa mielellään asiakkaitaan näiden tiedonjakoon liittyvissä pyrkimyksissä. Olethan yhteydessä asiantuntijoihimme, mikäli GS1-standardien hyödyntäminen lohkoketjussa on yrityksellesi ajankohtaista.

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.