GS1 selvittää GTIN-koodien oikeellisuutta

Monissa GS1-maissa on havaittu GTIN-koodien (”enarien”) väärinkäyttötapauksia. Myös GS1 Finland on aloittamassa oman selvitystyönsä, jotta Suomen tilanne saadaan kartoitettua ja ensimmäisten tulosten on määrä valmistua maaliskuun aikana.

GTIN-koodi on perusta tuotteen tunnistamiselle ja tuotetietojen laadulle

General merchandising ikoni

Jokainen vähittäistuote ja myyntierä merkitään GTIN-koodilla, jotta sekä tuote että sen valmistaja voidaan tunnistaa kaikissa toimitusketjun vaiheissa sekä palveluissa. Jos GTIN-koodi on virheellinen, vaarantaa se GS1-järjestelmän toimivuuden, toimitusketjun luotettavuuden sekä tuotteiden jäljitettävyyden. GTIN-koodi onkin ensiarvoisen tärkeä tekijä koko toimitusketjussa ja se on myös perusta GS1:n Synkka- ja Golli-palveluille.

Tavoitteena virheettömät GTIN-koodit

GS1:n arvio on, että yli 90 % kaikista markkinoilla olevista GTIN-koodeista on virheettömiä. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksellä on voimassa oleva GS1-yritystunniste ja että GTIN-koodeja käytetään oikein. Alustavissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu kolmenlaisia väärinkäyttötapauksia:

  1. Irtisanotut GS1-yritystunnisteet: Yritys käyttää irtisanottua yritystunnistetta tahattomasti tai tietoisesti tuotteidensa merkitsemiseen
  2. Sopimusrikkomukset: Yritys luovuttaa tai myy GTIN-koodeja kolmansille osapuolille voimassa olevasta GS1-yritystunnisteesta
  3. Muut väärinkäyttötapaukset: Yritys muodostaa ja/tai myy GTIN-koodeja keksimästään tunnisteesta tai hyödyntää jonkin toisen yrityksen GS1-yritystunnistetta

Tarkastuksissa käydään läpi Suomen päivittäistavarakaupan aktiiviset tuotteet

GS1 aloittaa tuotteiden tarkastukset helmikuussa, jolloin selvitetään mahdolliset irtisanotut sekä virheelliset GTIN-koodit. Tämän jälkeen GS1 on yhteydessä niihin tavarantoimittajiin, joilla on havaittu virheitä tai puutteita ja ohjeistaa korjaavien toimenpiteiden tekemiseksi. 

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.