GS1 Global Forumin antia: Datan hyödyntäminen kohdennetussa kuluttajamarkkinoinnissa

McKinsey & Companyn Salim Hasham puhui GS1 Global Forum -tapahtumassa hypoteettisesti tulevaisuuden digitaalisesta maailmasta, jossa tuotteet ja niiden markkinointi voidaan räätälöidä kuluttajien yksilöllisiin tarpeisiin. Tässä visiossa brändinomistajien ja jälleenmyyjien välinen toimitusketju on niin yhtenäinen, että kuluttajalla on tarkka näkyvyys sen jokaiseen vaiheeseen. Sen myötä kertyvän datan perusteella kuluttaja voi tehdä juuri hänen tarpeitansa ja arvojansa vastaavia ostopäätöksiä. Hashamin mukaan tulevaisuuden mukanaan tuoman digitaalisen kehityksen ja tehokkuuden myötä tämä kaikki voidaan tehdä tavalla, joka tulee halvemmaksi jokaiselle osapuolelle.

Hasham

Salim Hasham

Hasham toisti usein kuullun lauseen siitä, miten digitaalisessa maailmassa ”data on uusi öljy”. Datan määrä kasvaa jatkuvasti ja tulevaisuudessa esimerkiksi yhä useammat tietoa keräävät laitteet ovat yhteydessä toisiinsa esineiden internetin kautta. Kerättävä data mahdollistaa uudenlaisen, entistä kuluttajalähtöisemmän näkökulman tuotteiden valmistamiseen ja markkinointiin sekä niiden toimitusketjujen, täydennysten ja toimitusten optimointiin. Datan avulla voidaan tulevaisuudessa ennustaa hyvällä osumatarkkuudella kuluttajien tarpeiden heräämistä jo ennen kuin nämä ovat niistä itsekään tietoisia. Kun toimitusketju optimoidaan tämän tiedon perusteella, voidaan päästä ennennäkemättömän nopeisiin toimitusaikoihin.

Esimerkkinä tällaisesta uudenlaisesta lähestymistavasta Hasham mainitsi pehmopaperituotteita valmistavan Kimberly-Clarkin Isossa-Britanniassa toteuttaman kokeilun. Kokeilussa arvioitiin flunssa-aaltojen leviämistä Google-datan perusteella ja kohdistettiin nenäliinojen markkinointi alueittain tämän mukaisesti, sen sijaan, että markkinointipanostukset olisivat kattaneet koko maan.

Nykyisin merkittävä osa datan tarjoamista mahdollisuuksista jää hyödyntämättä. Hashamin mukaan esimerkiksi 57 % big datan terveydenhuollon ja kuluttajatuotteiden markkinoille luomasta potentiaalisesta arvosta ei toteudu, koska yritysten välinen yhteistyö on puutteellista. Hyötyäkseen datan tarjoamista mahdollisuuksista, kauppakumppanien tulisi siirtyä kilpailemisesta yhä enemmän kohti yhteistyötä. Hasham näkee GS1:n roolin tässä tulevaisuuden digitaalisessa maailmassa yhteistyön mahdollistavana, osapuolet saman pöydän ääreen tuovana yhdistäjänä ja alustana sekä datan yksilöinnin ja toimijoiden välisen luottamuksen ankkurina.

Takaisin uutishuoneeseen

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.