Kuljetus ja logistiikka

Varastomies

Olet sitten tavarantoimittaja, kauppias tai kuljetusyritys, sinun täytyy tietää tarkalleen missä tavarantoimituksesi sijaitsevat, mistä ne ovat tulossa, minne ne ovat menossa ja koska niiden on määrä saapua. GS1 standardien avulla saat läpinäkyvää, täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa, jotta pystyt tekemään perusteltuja päätöksiä yrityksesi hyväksi.

Kuljetus- ja logistiikkasektori jakautuu viiteen eri osa-alueeseen, joilla on mahdollista lisätä tehokkuutta, nopeutta ja tarkkuutta GS1 standardijärjestelmää hyödyntäen.

Lue lisää kuljetus ja logistiikan eri osa-alueista

Toimitukset lähetetään tavarantoimittajan tuotantolaitokselta tai varastolta esimerkiksi kaupoille, tukkureille, ravintoloille tai sairaaloille. Jokainen toimitus tulee vastaanottaa, verifioida, kirjata, varastoida ja mahdollisesti jatkokäsitellä seuraavaa lähetetystä varten.

Miten tämä tehdään tehokkaasti?

Tehokas logistinen prosessi toimii periaatteella, että kaikki osapuolet tietävät mitä odotetaan saapuvaksi ja milloin. Toimitusajat ovat lyhentyneet ja toimitukset ovat muuttuneet ns. kotiinkutsujen suuntaan, jossa tilaava osapuoli olettaa saavansa haluamansa tuotteen tilatussa määrässä oikeaan aikaan nopealla toimitusrytmillä. Tämä johtaa pienempiin ja useampiin toimituseriin sekä tarkempiin toimitusvaatimuksiin. GS1 standardijärjestelmän hyödyntäminen auttaa tehokkaan lähettämisen ja vastaanottamisen hyödyntämisessä.

Pienemmät ja useammin toistuvat toimitukset vaativat myös kuljetusvaiheelta enemmän. Kuljetusvaihe tulisi pystyä suorittamaan mahdollisimman pienillä kustannuksilla hyödyntäen parhaiten sopivia kuljetusmuotoja tai niiden yhdistelmiä.

Miten tämä tehdään tehokkaasti?

Tavarantoimittajan ja kuljetusyrityksen tulee pystyä jakamaan informaatiota kuljetuskapasiteetista mahdollisimman tehokkaasti. GS1 on tuottanut tähän sähköisen informaation jakamiseen ohjeen Logistic Interoperability Model (LIM). Ohjeen avulla on mahdollista toteuttaa tehokas kuljetusinformaation jakaminen eri osapuolien välillä.

Varastonhallinnalla on merkittävä rooli yrityksen kokonaistehokkuudessa. Lisääntyvänä trendinä viime vuosina on ollut varastotoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille. Nämä logistiikkapalveluntarjoajat voivat hoitaa yrityksen puolesta koko varastointi- ja kuljetusvaiheen.

Miten tämä tehdään tehokkaasti?

Sinänsä ei ole merkitystä onko varastonhallinta yrityksen omissa käsissä vai ulkoistettu. Moninaiset toimitustavat sekä lyhyet toimitusajat asettavat haasteita myös läpinäkyvälle ja tehokkaalle varastonhallinnalle, jonka on toimittava saumattomasti yhteen muiden toimijoiden tilaus-toimitusketjun hallinnan kanssa. GS1 standardijärjestelmän avulla on mahdollista kommunikoida läpinäkyvästi kompleksisessa varastonhallintaverkostossa.

Monet tavarantoimittajat, kuljetusyritykset ja logistiikkapalveluntarjoajat käyttävät rullakoita, muovilaatikoita sekä kiertäviä kuormalavoja kuljetusalustoina toimitusketjussa. Nämä kuljetusalustat ovat suunniteltu kiertävän tehokkaasti elinkaarensa ajan eri toimijoiden välillä.

Miten tämä tehdään tehokkaasti?

Kiertävien kuljetusalustojenhallinta ja -seuranta on haastavaa ympäristössä, jossa seuranta keskittyy yleensä kuljetusalustalla olevaan kuormaan. Kuljetusalustoja joutuu väärään paikkaan tai käyttöön, joka saattaa aiheuttaa haasteita tavaravirtojen hallinnassa. Pahimmillaan tämä voi johtaa viivästymisiin ja ylimääräisiin logistiikkakuluihin.

GS1 standardijärjestelmä ei ainoastaan yksilöi erikseen jokaista kiertävää kuljetusalustaa vaan lisäksi auttaa jäljittämään kuljetusalustat toimitusketjussa. Läpinäkyvyyden avulla voidaan varmistaa, että kiertäviä kuljetusalustoja on oikea määrä, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Tavaravirtojen liikuttelu sisärajojen yli aiheuttaa yleensä haasteita ja tullaustoimintaan liittyvää byrokratiaa.

Miten tämä tehdään tehokkaasti?

Tullaustoiminnan tarkoituksena on kantaa tullia, huolehtia kuluttajaturvallisuudesta sekä ehkäistä väärennöksiä, salakuljetusta, laittomia tuotteita sekä terrorismia. GS1 standardijärjestelmä mahdollistaa rajat ylittävät tavan yksilöidä tuotteita sekä vaihtaa tehokkaasti tullaustoimintaa liittyvää tietoa. Tulliviranomaiset suoriutuvat nopeammin ja tehokkaammin tehtävistään, jos käytössä on globaalit GS1 standardit.

GS1 ja maailman tulliorganisaatio (WCO)

GS1 ja WCO on sopinut pitkäaikaisen kumppanuussopimuksen vuonna 2005, jonka tarkoituksena on edistää maailmanlaajuista tullitoimintaa ja tavaroiden liikkumista globaalissa kaupassa.

T&L ikoni

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja:

Mikko Luokkamäki

Sector Manager, Transport & Logistics

040 538 4417, mikko.luokkamaki(a)gs1.fi