Vanhat uutiskirjeet

Vuoden 2015 Synkka-tuotetietopankin uutiskirjeet

 • Synkka Tuote uutiskirje 29/2015
 • (Muutoksia pakkausmateriaalitietojen päivitysaikatauluun, Kaukeva-ryhmittely poistuu Synkka-tuotetietopankista, Asiakkaat ovat tyytyväisempiä Synkka-tuotetietopankkiin kuin vanhaan Sinfokseen)
 • Synkka Tuote uutiskirje 28/2015
  (Järjestelmäpäivityksen englanninkielinen sivu on julkaistu)
  Synkka Tuote uutiskirje 27/2015
  (Synkka Tuote järjestelmäpäivitys: järjestelmäpäivityksen www-sivusto on julkaistu, järjestelmäpäivityksen asiakasdokumentaatio, GS1 Global Officen uusi GDSN-tuotetietostandardipäivityksen sivusto on avattu, 1.10. järjestetyn webinarin esityskalvot ovat saatavilla)
 • Synkka Tuote uutiskirje 26/2015
  (Pakkausmateriaalitietojen antaminen Synkka Tuotteeseen, Luomutietojen antaminen Synkka Tuotteeseen, Vaihtuvamittaisten tuotteiden tietojen antaminen Synkka Tuotteeseen, Suolapitoisuuden antaminen Synkka Tuotteeseen, Ilmoittaudu Tuotetietojen oikeellisuuskoulutukseen 9.12., Synkka Tuote järjestelmäpäivityksen asiakasdokumentaatio)
 • Synkka Tuote uutiskirje 25/2015
  (Synkka-tuotetietopankissa on käyttökatko ti 27.10. klo 18 alkaen, Myymäläpaistopistepakasteiden ohjeistus on päivitettyTuotetietokorjausten määräaikaa on jatkettu joulukuulle, Alkuperämaa-tiedon ilmoittaminen, Tuotteiden ja pakkausten mittatietojen antaminen, Piikkireikätietojen antaminen)
 • Synkka Tuote uutiskirje 24/2015
  (GS1 Asiakaspalvelun puhelinjärjestelmässä on vikaa, Synkka-tuotetietopankin käyttökatko ma 5.10., Ravitsemustietojen virheellisyys aiheuttaa ongelmia, Julkaisu-, Voimaantulo- ja Saatavuus alkaa -päivämäärien antaminen tuotteelle, Ravintoarvo: Viitearvo F7027 -tiedoissa on puutteita, Yksittäin ja monipakkauksissa myytävien tuotteiden pakkaushierarkian muutoksen siirtyminen, Tuntemattoman GLN-numeron antaminen, Muistutus GS1 Global Officen järjestämästä GDSN-standardipäivityksen webinarista, Synkka Median aineistovaatimukset on päivitetty)
 • Synkka Tuote uutiskirje 23/2015
  (Synkka Tuotteen uudet toiminnallisuudet: Käyttäjä voi itse poistaa GTIN-koodittoman lavan tiedot Synkka Tuotteesta, Pakkaustyyppilista F7157:n koodiarvolista on päivitetty, Pakkausjätteen käsittely F7220 -koodilistalle on lisätty uusia arvoja, Uudet arvot Synkka Tuotteen Kalalaji F7238 -koodilistalla. Excel export/import -toiminnon julkaisu siirtyy edelleen )
 • Synkka Tuote uutiskirje 22/2015
  (Synkka Tuotteen käyttökatko 15.9.2015)
 • Synkka Tuote uutiskirje 21/2015
  (Vaaralausekkeen koodilista on päivitetty, Pakkaushierarkiatietojen antamisen aikataulu siirtyy, Leimahduspiste- ja leimahduspisteen mittayksikkö -tiedoissa ollut virhe on korjattu, Erillisohje poistuvien tuotteiden ja pakkausten käsittelystä on päivitetty, Tavarantoimittajien tuotenumeron antaminen)
 • Synkka Tuote uutiskirje 20/2015
  (Synkka-tuotetietopankkiin tehdään järjestelmäpäivitys, käyttöliittymään tulee muutoksia, järjestelmäliittymät päivittyvät, päivityksen aikataulu, GS1 koostaa päivityksestä tietopaketin, GS1 Global Officen webinar, tietoa GDSN-standardista)
 • Synkka Tuote uutiskirje 19/2015
  (Synkka Tuotteen uudet toiminnallisuudet; Olemassa olevasta tuotteesta voidaan luoda tuotetietopohja, Vähittäistuotteen julkaisu voidaan tehdä kaikille hierarkioille yhdellä kerralla, Pakkaushierarkiakuvan näkyvyyden vaihto, Tuotehaun hakutulosten näkymätietojen muokkaus sekä tietojen lajittelu haluttuun järjestykseen, Käyttäjä voi itse vaihtaa salasanan, Pdf-tiedoston ja XML-sanoman tulostaminen julkaisemattomasta tuotteesta. Tallennuskoulutusmateriaali päivitetään, Excel export/imposrt -toiminnon julkaisu siirtyy, tuotetietojen fyysiset poistot on tehty)
 • Synkka Tuote uutiskirje 18/2015
  (asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, tietokuvaukset päivitetty versioon 1.3 ja julkaistu englanniksi, pakkausmateriaalitietojen antaminen, Synkka Laadun päättyminen ei vaikuta Tuotteeseen, tilaa Synkka-mediapankin uutiskirje, tietojen kopioiminen muista sovelluksista saattaa aiheuttaa ongelmia)
 • Synkka Tuote uutiskirje 17/2015
  (tuotekohtainen laskutus, erillisohje poistuvien tuotteiden ja pakkausten käsittelystä, uusia arvoja koodilistoilla, Yhteiset käytännöt -työryhmän linjauksia; pakkausten muuttaminen yksittäis- ja monipakkauksissa myytäville tuotteille, etupuolen määrittely pikarissa myytäville tuotteille, semi-standin pussin mittaaminen, pinoamiskynsien mittaaminen, pakkausmateriaalitietojen antaminen)
 • Synkka Tuote uutiskirje 16/2015
  (Pakkaushierarkioiden erillisohje, leimahduspistetieto, tietokenttien paikat käyttöliittymässä -dokumentti englanniksi, tietokuvaukset englanniksi, asiakastyytyväisyyskysely)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 15/2015
  (muista tarkistaa esillepanon mittatiedot kuljetuspakkauksista, tuotetietojen massakorjaukset, tuotehierarkian tulee sisältää vähittäistuote, fyysiset poistot jatkuvat, jakelukanava F7053 virheet on korjattu, englanninkielinen Synkka TUotteen käsikirja julkaistu, Synkka Tuotteeseen tulossa uusia toiminnallisuuksia)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 14/2015
  (Tulevaisuuden version luominen, tuotetietolomake on päivitetty, uusien toiminnallisuuksien aikataulu, GS1 asiakaspalvelu on edelleen ruuhkautunut)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 13/2015
  (Tuotetietojen massakorjaukset voi aloittaa, korjauksia Synkka Tuotteessa, Synkka Tuotteen koodilistoja on päivitetty, ohje äidinmaidonkorvikkeiden tietojen antamisesta on valmistunut)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 12/2015
  (Asiakaspalvelu ruuhkautunut, tuotetietojen massakorjausta ei kannata vielä aloittaa, tuotteen kuvaus ja valmiusaste eivät näy käyttöliittymässä, Synkka Tuote tarkastaa koko hierarkian, muista päivittää tuotetietojen muutokset kaikille hierarkiatasoille, hierarkian osia siirtynyt virheellisesti private label -tuotteiksi, valmistustapa F7037 ja valmistusohje F7028, Synkka Tuote vaatii uusia tietoja siirrettyjen tuotteiden päivityksen yhteydessä, tuotteiden mittausohjeet eivät ole muuttuneet)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 11/2015
  (Käyttöönottovaihe päättymässä, asiakaspalvelu ruuhkautunut, tuotetietojen korjaaminen, puoli- ja varttilavat, jokaisesta pakkaushierarkiasta tulee löytyä vähittäistuote, vertailuhinnan peruste ja mittayksikkö, Synkka-tuotetietopankin käyttöohjeet, Synkka TUotteen käsikirjat ja tietokuvaukset, uuden käyttäjän luominen ja käyttäjälista, Tuotteiden etsiminen Synkka Tuotteen käyttöliittymässä, pidä tuotetiedot ajan tasalla)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 10/2015
  (kaikki asiakkaat siirtyneet Synkka Tuotteeseen, teknokemian tuotteita voi päisittää, selvityksessä olevat tiedonsiirtovirheet, tarkista tuotenimikkeet, aikatauluta tuotetietokorjaukset, päivitykset tulee julkaista kaikkiin hierarkioihin, puoli- ja varttilavojen ohjeistus siirtyy, panimolavatietojen antaminen, asiakaspalvelu ruuhkautunut, näin kirjaudut Synkka Tuotteeseen, muuntokoulutukset on pidetty)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 9/2015
  (Teknokemian erityisominaisuudet, virheelliset pakkaustyypit, GTIN-koodittomien lavojen mittatiedot, älä julkaise uutta versiota tuotteille jos tuotetietojen siirrossa on tapahtunut virhe, 5 poiskytkettyä tarkastussääntöä, tieto Poisto-versiosta, fyysiset poistot, puoli- ja varttilavojen perustamisesta tulossa ohje, PDF-tiedoston lataaminen ei toimi, aikaisemmat synkka-uutiskirjeet ja tiedotteet, muuntokoulutukset, verkkokoulutus)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 8/2015
  (Palautuspiste on ohitettu - siirtymä Synkka Tuotteeseen jatkuu ja Sinfos poistuu käytöstä)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 7/2015
  (Synkka Tuote otettu käyttöön, tuotetiedot tulee tarkistaa, toiminta vikatilanteissa, Extranetin päivitetyt ohjeet, tuotteen poistot Synkka Tuotteessa, uudet pakolliset tietokentät, hierarkioiden tarkastus, verkkokoulutusmateriaali)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 6/2015
  (Uudet tuotetietokentät, tuotteen muutosten julkaiseminen kaikille hierarkioille, Valviran pakkauskoodi, valmisteverotiedot, ohjeet pakkaustyypin antaniseen, Synkka Tuotteen käyttäjän ohjeet, korvattava GTIN -tieto, Tulliluokitustyyppi ja Tullikoodi, tuotetietojen lähettäminen vastaanottajille, käyttäjätunnusten lähetys, käyttökatkot, kirjautuminen Synkka Tuotteeseen)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 5/2015
  (Tuotteiden uudelleen perustaminen, aikataulu tuotetietojen korjaamiseen, uudet tuotetietokentät Synkka Tuotteessa)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 4/2015
  (Käyttökatkot aikaistuvat, tuotetietojen vienti Exceliin, käyttäjätunnusten lähetys, alkoholitietojen antaminen GPC:n avulla, verkkokoulutus julkaistu)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 3/2015
  (Pakkausten vieraskieliset tekstit, vaarallisten valmisteiden varoitusmerkit, viivakoodin tyyppi, tallennuspalveluyritykset, tuotetietopohja, käyttöönottoryhmät, verkkokoulutus)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 2/2015
  (Aikataulu, syventävät ohjeet, alkoholijuomien sokeripitoisuus, raaka-aineiden määrälisätietoa lajitelmien hierarkiatasosta, vastaanottajien tuotantoyhteyksien testaaminen)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 1/2015 (korjaus virheelliseen uutiseen)
  (Siirrossa pudonneet desimaalit)
 • Synkka Tuote käyttöönoton uutiskirje 1/2015
  (Käyttöönotto lähestyy, siirrossa pudonneet desimaalit, tuotetietopankkien käyttökatkot, lajitelmien hierarkiataso, verkkokoulutus, yhteystietojen päivitys)

Vuoden 2015 Synkka-mediapankin uutiskirjeet

 • Synkka Media uutiskirje 6/2015
  (Käyttöönottoaikataulu ilmoitetaan helmikuussa 2016, aineistovaatimukset päivitetty versioon 2.2, mediapankin toiminnallisuudet)
 • Synkka Media uutiskirje 5/2015
  (Aineistovaatimuket päivitetty versioon 2.1, mediapankin käyttöönotto ja hinnasto, asiakaspalvelun uudet yhteystiedot)
 • Synkka Media uutiskirje 4/2015, syyskuu
  (Aineistovaatimukset on päivitetty, toteutus eteneen aikataulussa, välitä tuotekuvat helposti, palvelumalli ja käyttöehdot päivitetään, vielä ehdit mukaan asiakastyöryhmään)
 • Synkka Media uutiskirje 3/2015
  (Toteutus etenee aikataulussa, vastaa asiakaskyselyyn, aineistovaatimuksia päivitetään, mediapankki keskittyy digitaalisten aineistojen välittämiseen, mediapankin asiakastyöryhmä on perustettu)
 • Synkka Media uutiskirje 2/2015
  (Mediapankin toteutus jatkuu, kutsu ilmoittautua asiakastyöryhmään, aineistovaatimuksia päivitetään, mitä tapahtuu vastaanottajien omille kuvapankeille, GS1 ei suunnittele tuotekuvauspalvelun perustamista)
 • Synkka Media uutiskirje 1/2015
  (sitoutuminen palvelun käyttäjäksi)

Lakkautetun Synkka-laadunvarmistuspalvelun uutiskirjeet

 • Synkka Laatu uutiskirje 6/2015
  (huhtikuun laskutus, vähittäistuotteiden tarkastukset aloitettu, tarkastussäännöt päivitetty versioon 2.5, UKK: milloin teen huomautuksen tarkastusraportista, pakkausten pinokynsiä ei mitata jatkossa myyntieristä, mitat kannattaa syöttää keskiarvon mukaan)
 • Synkka Laatu uutiskirje 5/2015
  (maaliskuun laskutus, huomautukset tarkastustuloksiin, tuotetietojen korjausaikataulu, vähittäistuotteiden tarkastusten aloitus, olemassa olevien tuotteiden uusintatarkastusten aloitus syksyllä, mitä jos en ole saanut tarkastusraportteja)
 • Synkka Laatu uutiskirje 4/2015
  (vähittäistuotteiden tarkastaminen alkaa, tarkastusraporttien vastaanottajatietojen muuttaminen, milloin huomautan tarkastustuloksesta ja milloin korjaan tuotetiedot, vähittäistuotteiden nimien tarkastaminen, lisäaineomianisuudet css ja csw, piikkireikien tarkastaminen)
 • Synkka Laatu uutiskirje 3/2015
  (tuotteiden nimeämisen vaikutus myyntierän tarkastustulokseen, tarkastussäännöt päivittyvät, yhteenveto helmikuun tarkastuksista, tarkastusraporttien vieminen Exceliin, Laadun usein kysytyt kysymykset)
 • Synkka Laatu uutiskirje 2/2015
  (tarkastukset alkavat, virheellisen tuotetiedon korjaaminen tuotetietopankkiin, laskutus, palvelun kieli)
 • Synkka Laatu uutiskirje 1/2015
  (palvelun käynnistyminen, tarkastussäännöt v.2.2, liittyminen asiakkaaksi, asiakasviestintä)

Vuoden 2014 Synkka-palveluiden uutiskirjeet

 • Synkka-uutiskirje 14/2014
  (Poisto-versioden Saatavuus alkaa -tieto, tuotehierarkia, pakkaustyyppi Display Shipper, Synkka-viestintä)
 • Synkka-uutiskirje 13/2014
 • (Yhteiset käytännöt -työryhmän linjaukset: alkoholiprosentin antaminen, kosmetiikan R- ja S-lausekkeet, tavarantoimittajan tuotenumeron antaminen, luomutiedon antaminen. Vaaralliset aineet vs. vaaralliset valmisteet, Synkka Laatu: prosessikuvaukset)
 • Synkka-uutiskirje 12/2014
  (Poisto-versioiden poistaminen Sinfoksesta)
 • Synkka-uutiskirje 11/2014
  (Synkka Tuote: vähittäistuotteiden ja kuljetuspakkausten fyysiset poistot, tuotetietopohjien käyttö, Excel-toiminnallisuus, XML-toiminnallisuus, XML-sanomien lataaminen lataustyökalulla, Synkka-koulutukset)
 • Synkka-uutiskirje 10/2014
  (Synkka Tuote: tuotetietoja virhetilassa, integraatiotestit, verkkokaupan vaatimukset tuotetiedoille sekä Molybdeeni. Tuotetietopankin vastuut ja roolitukset sekä asiakassopimukset)
 • Synkka-uutiskirje 9/2014
 • (Synkka Laatu: tarkastusten alkaminen, HoReCa-tuotteet, Ulkopuolelle jäävät tuoteryhmät, Tietoturva, Tarkastussäännöt, Liittyneet yritykset. Sähköinen liittymislomake, Synkka-sivusto englanniksi. Synkka Tuote: aikataulu, yhteenveto kyselystä.)
 • Synkka-uutiskirje 8/2014
  (EU:n Elintarviketietoasetus 1169/2011)
 • Synkka- uutiskirje  7/2014
  (Synkka Tuotteen alustanvaihto etenee aikataulussa, elintarviketietoasetusten mukaisten tietojen antaminen, Synkka Laadun tarkastussäännöt päivitetty, vastauksia asiakkaiden kysymyksiin Synkka Laadusta, Sinfos-tiedotteiden lähettämisen loppuminen)
 • Synkka- uutiskirje  6/2014
  (Uudet käyttöönottoaikataulut Synkka Tuotteelle ja Synkka Laadulle, Synkka Median käyttöönotto, Sinfos-tuotetietopankin laskutus, Synkka-koulutukset
 • Synkka- uutiskirje  5/2014
  (Synkka Tuotteen ja Synkka Laadun käyttöönotto siirtyy, siirtymien vaikutukset koulutuksiin)
 • Synkka- uutiskirje  4/2014
  (Synkka Laadun hyödyt, elintarviketietoasetuksen vaikutus laadunvarmistukseen, pakkausmuutosten voimaantulopäivän merkitseminen, Synkka Tuotteen käyttöliittymän testaus)
 • Synkka- uutiskirje  3/2014
  (Synkka Tuotteen käyttöönotto siirtyy)
 • Synkka- uutiskirje  2/2014
  (Synkka Laatu sopimuspostitus, Synkka Tuote sopimukset, GS1 Asiakaspalvelu muokkaa tuotetietoja, Synkka Median aineistovaatimukset valmistuneet, Synkka-koulutukset)
 • Synkka-uutiskirje 1/2014
  (synkka.fi, hierarkiatasomuutos, alkoholitietojen antaminen, aineistovaatimukset/Synkka Media, integroitavuus)