Tilaus- ja toimitusehdot

GS1-järjestelmän käytön yleiset sopimusehdot 1.6.2014 alkaen

Alla oleva sopimus määrittelee säännöt GS1 Finland Oy:n ja rekisteröidyn käyttäjän väliselle suhteelle.

1. Yleistä
GS1-järjestelmä muodostuu kolmesta pääosasta:
a) Yksilöinti (Identify; esim. tuotteiden, palvelujen, osapuolten ja toimitusyksiköiden yksiselitteinen numerointi tunnistamiseen).
b) Taltiointi (Capture; yksilöintiavainten ja sovellustunnusten määrittämän tiedon tallennus ja käyttö automaattisen tunnistamisteknologian ratkaisuin).
c) Jakaminen (Share; perus-, liiketapahtuma- ja havaintotietojen jakaminen standardoiduin menettelyin).

GS1-järjestelmän käyttöä määrittävät ajantasaiset ohjeet löytyvät GS1 Finlandin (www.gs1.fi) ja GS1:n kansainvälisiltä internet-sivuilta (www.gs1.org) sekä GS1 Finlandin asiakaspalvelusta

2. GS1 Finland Oy:n velvollisuudet
GS1 Finland Oy pitää myönnetyistä GS1 yritystunnisteista rekisteriä, ylläpitää ja kehittää GS1-järjestelmää ja sen käyttöohjeita sekä tarjoaa GS1-järjestelmän yleistä opastusta.

3. Käyttäjän oikeudet
Käyttäjällä on oikeus tämän sopimuksen sääntöjen mukaan käyttää GS1-järjestelmää yhdessä myönnetyn GS1 yritystunnisteen kanssa. Myönnetyn GS1 yritystunnisteen käyttäjä saa käyttää yritystunnistetta yksinomaan omaan lukuunsa tämän sopimuksen mukaan. GS1-järjestelmän käyttö muuhun tarkoitukseen on sopimuksen rikkomista.

4. Käyttäjän velvollisuudet
4.1. Tiedottamisvelvollisuus
Käyttäjää sitoutuu tiedottamaan kirjallisesti GS1 Finland Oy:lle oleellisista muutoksista, kuten käyttäjän nimen, postiosoitteen, yhteyshenkilön ja hänen puhelinnumeronsa, käyttäjän liikevaihdon muuttumisen sekä liiketoiminnan lopettamisen.
4.2 Käyttäjän tekemä GS1 yksilöinti
Kun käyttäjä itse muodostaa hallitsemaansa GS1 yritystunnisteeseen perustuvia yksilöintiavaimia, on varmistettava niiden yksiselitteisyys. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä antamiaan yksilöinnin avaimia uudelleen ennen niille määritettyjen aikarajojen täyttymistä.
4.3 Ohjeet
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan GS1-käyttöoppaita ja GS1 Finland Oy:n antamia ohjeita.
4.4. Maksut
Käyttäjän on suoritettava GS1 Finland Oy:lle voimassa olevan hinnaston mukaisesti yritystunnistekohtainen myöntämismaksu ja vuosittainen käyttömaksu. Liittymisvuoden käyttömaksu määrittyy hinnaston vuotuisesta käyttömaksusta liittymishetken jälkeisten täysien kuukausien suhteessa.
4.5. Maksuehto
GS1 Finland Oy:n maksuehto on 14 päivää, jonka jälkeen peritään viivästymiskorkoa.

5. Siirtokielto
Käyttäjällä ei ilman GS1 Finland Oy:n suostumusta ole oikeutta siirtää kolmannelle osapuolelle, pantata, vuokrata tai muulla tavoin jakaa tämän sopimuksen oikeuksia.

6. Vastuun rajoitus
GS1 Finland Oy ei ole vastuussa GS1-järjestelmän käytöstä käyttäjän tarkoituksiin eikä GS1 Finland Oy ole vastuussa muista GS1-numerointijärjestelmään rinnastettavista tunnistamisjärjestelmistä.

7. Sopimusaika ja irtisanominen
Tämä sopimus astuu voimaan, kun GS1 Finland Oy ilmoittaa myönnetystä yritystunnisteesta käyttäjälle. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi sanoa sopimuksen kirjallisesti irti yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kun käyttäjä sanoo sopimuksen irti kalenterivuoden aikana, jo suoritettua vuosittaista käyttömaksua ei palauteta. GS1 Finland Oy:llä on oikeus sanoa sopimus irti välittömästi, jos käyttäjä oleellisessa määrin on rikkonut sopimusta tai jos käyttäjä muutoin vaarantaa GS1-järjestelmän toimivuutta ja luotettavuutta. Vuosittaisten käyttömaksujen viivästymistä pidetään aina oleellisena sopimusrikkomuksena. Sopimuksen päättyessä pitää käyttäjän välittömästi lopettaa myönnetyn GS1 yritystunnisteen ja siihen perustuva GS1-järjestelmän hyväksikäyttö.

8. Erimielisyydet
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhden EAN-viivakoodin tilaus- ja toimitusehdot 20.6.2016

Alla oleva sopimus määrittelee säännöt GS1 Finland Oy:n ja yhden EAN-viivakoodin tilanneen toimijan väliselle suhteelle.

1. GS1 Finland Oy:n velvollisuudet

GS1 Finland Oy ylläpitää rekisteriä myönnetyistä EAN-viivakoodeista ja niitä hakeneista toimijoista.

2. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tämän sopimuksen sääntöjen mukaan käyttää myönnettyä ja toimitettua EAN-viivakoodia yhdessä tuotteessa tai pakkauksessa sen eliniän ajan. EAN-viivakoodin perusteella ei voi muodostaa muita GS1 yksilöintitunnuksia. Myönnetyn EAN-viivakoodin käyttäjä saa käyttää viivakoodia vain tämän sopimuksen mukaisesti. EAN-viivakoodin käyttö muuhun kuin yllämainittuun tarkoitukseen on sopimuksen rikkomista.

3. Käyttäjän velvollisuudet

3.1. Maksut

Käyttäjän on suoritettava GS1 Finland Oy:lle voimassa olevan hinnaston mukaisesti määrätty yksittäisen EAN-viivakoodin myöntämismaksu.

3.2. Maksuehto

GS1 Finland Oy:n maksuehto on 14 päivää, jonka jälkeen peritään viivästymiskorkoa.

4. Siirtokielto

Käyttäjällä ei ilman GS1 Finland Oy:n suostumusta ole oikeutta siirtää EAN-viivakoodia kolmannelle osapuolelle, pantata, vuokrata tai muulla tavoin jakaa tämän sopimuksen oikeuksia.

5. Vastuun rajoitus

GS1 Finland Oy ei ole vastuussa käyttäjän EAN-viivakoodin käytöstä.

6. Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.