GS1-järjestelmä lyhyesti

Maapallo

GS1 järjestelmä on maailmanlaajuinen numerointijärjestelmä, jota ymmärretään kaikilla kielillä. Numeroinnin standardisoitu rakenne ja sovitut muoto- ja esitystekniikat luovat eväät toimiviksi tunnisteiksi esim. tuotteille, palveluille ja toimintaan osallistuville.
GS1 järjestelmä mahdollistaa toimitusketjun tehostamisen ja automatisoinnin yksiselitteisten tunnisteiden ja standardisoitujen esitystekniikoiden kautta. Sen avulla hallitaan tehokkaasti jäljitettävyyttä ja parannetaan potilasturvallisuutta. Tuotteiden alkuperä ja aitous voidaan myös osoittaa GS1-järjestelmän avulla.

GS1 järjestelmä muodostuu

  • GS1 yksilöivästä numeroinnista (avaimista)
  • GS1 tiedonkantajista (viivakoodit ja RFID-tunnisteet)
  • GS1 sähköisen kaupan sanomastandardeista
  • EPC:stä, joka on standardimme RFID:tä (radiotaajuustekniikka) varten
  • GS1 järjestelmä on rakennettu niin, että sen osat ovat yhteensopivia ja yhteen toimivia. Järjestelmän ratkaisut ja tekniikka on suunniteltu toimimaan myös jakeluketjun tulevaisuuden muutosten yhteydessä. Tietosisältö säilyy samana, vaikka tiedonkantaja muuttuu.