Jaa tietoa

Jaa tietoa kolme elementtiä ovat: Tuotetietojen synkronisointiin ja jakamiseen tarkoitettu GDSN-standardi, transaktionaalisen tiedon jakamiseen käytettyjen sähköisten sanomien EDI-standardit sekä fyysisen sijaintitiedon jakamiseen suunniteltu EPCIS-standardi.

GDSN

GS1 GDSN (Global Data Synchronisation Network) on yhteisnimitys toiminnalle, jolla toteutetaan automatisoitua toimitusketjun hallinnassa tarvittavien, standardipohjaisten tietojen ylläpitoa ja vaihtoa. Toiminnassa ovat mukana teollisuuden ja kaupan toimijat sekä heille palveluja tuottavat GS1-sertifioidut tietopankit.

EDI

GS1 tarjoaa myös kansainvälisesti yhteen toimivan sähköisen liiketoiminnan sanomaratkaisun standardin. Käytettävissä ovat sekä perinteisellä EDIFACT-mallilla tehdyt EANCOM-sanomat että XML-mallilla tehdyt GS1 XML -sanomat. Sanomat muodostuvat perustiedoista (master data) ja tapahtumatiedoista (transactional data).

EPCIS

Informaatiojärjestelmän keräämän paikkasidonnaisen tunnistetiedon avulla voidaan esimerkiksi seurata tavaran liikkumista arvoketjussa ja tehostaa toimintoja