Synkka roadmap

Synkka roadmap 2_2017

Synkka-palvelu päivittyy jatkuvasti uusien toiminnallisuuksien ja tietosisältöjen myötä. Versioita tulee neljä kappaletta vuodessa ja niistä kaksi liittyy GDSN standardin päivitykseen.

Suuremmat päivitykset tapahtuvat vuosittain toukokuussa ja marraskuussa jolloin tuotetietopankin GDSN tuotetietostandardi päivittyy. Muutoksiin liittyvät dokumentaatiot pyritään samaan asiakkaille mahdollisimman ajoissa.

Tuotetietostadardin muutokset tapahtuvat viisivaiheisen prosessin kautta. Ensimmäisessä vaiheessa GDSN jäsen esittää liiketoimintatarpeen, jota seuraa vaatimusten kerääminen ja analysointi. Kolmantena vaiheena on ratkaisun suunnittelu, jota seuraa ratkaisun hyväksyntä ja viimeisenä käyttöönotto. 

Lue lisää GDSN-standardista: