Palvelukuvaus vastaanottajille

PALVELUKUVAUS VASTAANOTTAJA-ASIAKKAALLE 1.1.2017

Synkka-palvelu, PALVELUKUVAUS VASTAANOTTAJA-ASIAKKAALLE

1.    Palvelun sisältö

Synkka (jäljempänä ”palvelu”) on GS1 Finland Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) ylläpitämä, avoimiin standardeihin ja rajapintoihin perustuva pilvipalvelu. Palvelu on sijoitettu pilviympäristöön siten, että siihen voi ottaa yhteyttä mistä tahansa Internet-yhteydellä. Vastaavasti palvelun standardinmukaiset rajapinnat ovat pilvestä käsin helposti käytettävissä mistä tahansa.

Palvelu tarjoaa asiakkaille joustavan ja keskitetyn tavan tuotetietojen ja sisällön välittämiseen tiedon tuottajien ja vastaanottajien kesken.  Vastaanottaja-asiakas määrittelee Synkka palvelussa mitä tuotetietoja ja keneltä julkaisijalta niitä haluaa vastaanottaa. Palvelu sisältää muun muassa seuraavaat ominaisuudet:

  • Keskitetty GDSN sertifioitu tuotetietopankki.
  • Tuotetietojen vastaanotto sekä Synkasta että ulkomaisista GDSN tuotetietopankeista.
  • Mediatiedostojen vastaanotto Synkasta.

Palvelua kehitettäessä palveluntarjoaja huomioi saamansa asiakaspalautteen. Kehittämistyötä varten palveluntarjoaja pyytää asiakkaalta palautetta käyttökokemuksista ja ehdotuksia palvelun mahdollisesta jatkokehityksestä. Palvelun tarkoituksena on auttaa palvelun käyttäjiä tehokkaassa tuotetietojen välityksessä. Palveluntarjoaja kuitenkin päättää palvelun kehittämissuunnitelman (ns. road-map) suunnittelusta ja toteuttamisesta.

2.    Palveluun liittyminen ja asiakkaan vastuut

Voidakseen käyttää palvelua, asiakkaan tulee koko sopimuskauden ajan täyttää alla kuvatut edellytykset ja vastata alla kuvatuista seikoista:

  1. Asiakkaalla tulee olla käytössään GS1-yritystunniste. Poikkeuksen tästä muodostavat HoReCa-toimijat, joilta yritystunnistetta ei edellytetä. GS1-yritystunniste on numerosarja, jonka pohjalta voidaan muodostaa yksilöiviä tunnisteita. GS1-yritystunnisteen myöntää GS1 tai jonkin muun maan GS1 organisaatio. Tuotetietopankin käyttöoikeuksien hallinta perustuu voimassa olevan GS1 yritystunnisteen pohjalta muodostettuun GLN-numeroon (Global Location Number). HoReCa-toimijoiden GLN-numerot muodostetaan GS1 Finlandin omasta yritystunnisteesta.
  2. Asiakkaan tulee nimetä pääkäyttäjä, jolle palveluntarjoaja myöntää käyttöoikeudet palveluun, ja joka vastaa yrityskohtaisten käyttäjätunnusten ylläpidosta. Asiakas voi halutessaan ylläpitää työntekijä- tai työvaihekohtaisia käyttäjätunnuksia.

3.    Käytön edellytykset

Asiakkaalla tulee olla tietojärjestelmä tuotetietojen vastaanottamista varten. Asiakkaan tietojärjestelmän tulee vastaanottaa tieto turvallisella yhteystavalla. Ajantasaiset ohjeet löytyvät verkkosivulta www.gs1.fi.

Palvelu seuraa kansainvälisten standardien kehitystä ja edellyttää asiakkaalta sitoutumista muutosten viipymättömään käyttöönottoon siinä laajuudessa kuin palvelun sujuva toiminta sitä edellyttää.

4.    Palvelun ylläpito ja kehittäminen

Palveluntarjoaja kehittää palvelua GDSN (Global Data Syncronization Network) standardin, viranomaismääräysten sekä asiakkaiden vaatimuksien mukaisesti.

Palveluntarjoaja vastaa palvelun jatkuvasta ylläpidosta ja asiakastuesta tämän palvelukuvauksen mukaisesti.

Palveluun kuuluu erillinen seurantaryhmä, jonka tehtävänä on mm. osallistua palvelun kehittämiseen ja palveluun liittyvään muutosviestintään. GS1 nimeää seurantaryhmän jäsenet.

5.    Palvelutaso

Palvelun palveluaika on arkisin klo 9.00-15.00. Palvelu on asiakkaan käytettävissä vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa käyttöehtojen mukaisesti, mutta palvelutarjoaja ei takaa tai vastaa palvelun käytettävyydestä palveluajan ulkopuolella. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on asiakkaille saatavilla vähintään 98 % palveluajasta.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle etukäteen tiedossaan olevista ja suunnitelluista palvelun käyttökatkoista hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) vuorokautta ennen käyttökatkosta palvelun kotisivuilla sekä uutiskirjeillä asiakkaan palveluyhteyshenkilöille.

6.    Asiakaspalvelu

Asiakkaat voivat ottaa palveluun liittyvissä kysymyksissä yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun joko sähköpostitse asiakaspalvelu@gs1.fi tai puhelimitse numeroon 075 756 3500. Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9.00–15.00. Poikkeavat asiakaspalvelun palveluajat ilmoitetaan palvelun verkkosivuilla www.gs1.fi sekä uutiskirjeillä asiakkaan palveluyhteyshenkilöille.

7.    Voimassaolo ja muutokset

Tämä palvelukuvaus on voimassa toistaiseksi. Koska palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu, palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia palvelukuvaukseen siten kuin liitteessä 2 on tarkemmin sovittu. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksista etukäteen asiakkaan palveluyhteyshenkilöille. Päivitetty palvelukuvaus julkaistaan ja on kulloinkin saatavilla palvelun verkkosivuilla www.gs1.fi.