GDSN-standardi

GDSN-tuotetietostandardi

Synkka-tuotetietopankki pohjautuu GS1-yhteisön ylläpitämään GDSN-standardiin (Global Data Synchronization Network). Standardin avulla tuotetietoja voidaan synkronoida myyjien/tavarantoimittajien ja ostajien (esim. vähittäiskauppa) kesken.

GDSN käyttää yhdenmukaista tapaa esittää tuotteiden tietoja, joten tavarantoimittajat ja myyjät eri puolilla maailmaa voivat ilmoittaa tuotetiedot samalla tavalla.

Synkka-tuotetietopankki on GDSN-sertifioitu eli se voi osallistua tietojen synkronointiin eri markkinoiden välillä.

Lue lisää GDSN-standardista:

GDSN-kuvastandardi

Synkka-mediapankki pohjautuu tuotetietopankin tavoin GS1-yhteisön ylläpitämään GDSN-standardiin (Global Data Synchronization Network). Standardi ohjeistaa tuotteiden määrämuotoisen valokuvaamisen ja aineistojen välitystavan.

Lue lisää GDSN-standardista