Palvelukuvaus

PALVELUKUVAUS TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE, 27.1.2016

1. Yleistä

Golli (jäljempänä ”palvelu”) on GS1 Finland Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) ylläpitämä, avoimiin standardeihin ja rajapintoihin perustuva pilvipalvelu. Palvelu on sijoitettu pilviympäristöön siten, että siihen voi ottaa yhteyttä mistä tahansa Internet-yhteydellä. Vastaavasti palvelun standardinmukaiset rajapinnat ovat pilvestä käsin helposti käytettävissä mistä tahansa.

Palveluntarjoaja kehittää palvelua mahdollistamaan tavarantilaajan ja -toimittaja-asiakkaan välisen sähköisen tiedonsiirron ensivaiheessa tavaran tilauksesta sen toimitukseen ja laskutusvaiheeseen asti. Palvelua kehitetään vaiheittain yhdessä asiakkaan kanssa, mistä syystä palveluntarjoaja voi pyytää asiakkaalta palautetta käyttökokemuksista ja ehdotuksia palvelun mahdollisesta jatkokehityksestä. Palvelun tarkoituksena on ohjata palvelun käyttäjiä tehokkaaseen tilaus-ja toimitusketjun hallintaan sisältäen mm. tavaratilausten käsittelyn, tilattujen tavaroiden keräilyn ja merkitsemisen, tavaroiden kuljetuksen tilaamisen, tavaroiden lähettämisen ja laskuttamisen.

Palvelu tarjoaa asiakkaalle kustannustehokkaan vaihtoehdon sähköiseen tilausten käsittelyyn ja tavarantoimituksiin. Palvelun avulla asiakas voi esimerkiksi:

 • vastaanottaa ja vahvistaa EDI-tilaukset,
 • kerätä tavarat ja muodostaa toimituksen,
 • tehdä kuljetustilauksen logistiikkatoimijan kanssa,
 • tulostaa standardimuotoisen SSCC-koodilla varustetun kolliosoitelapun sekä rahtikirjan,
 • lähettää tilaajalle ennakkotiedon lähetyksestä sisältävän EDI-toimitussanoman,
 • lähettää tilaajalle laskun.
 • saa mahdollisuuden tuotteiden parempaan jäljitettävyyteen toimitusketjussa (toiminnallisuuden arvioitu käyttöönotto v. 2016 -2017 aikana)

Tässä palvelukuvauksessa kuvataan, mihin sääntöihin ja standardeihin palvelu perustuu ja mitä asiakkaalta edellytetään.

Asiakkaan on tehtävä sopimus palvelun käytöstä palveluntarjoajan kanssa. Asiakkaan on noudatettava kulloinkin voimassaolevia palvelua koskevia sopimusehtoja ja suoritettava sopimuksen mukaiset maksut palveluntarjoajalle.

Palvelukuvaus ylläpidetään palveluntarjoajan kotisivuilla.

2. Palveluun liittyminen ja asiakkaan vastuut

Voidakseen käyttää palvelua, asiakkaan tulee koko sopimuskauden ajan täyttää alla kuvatut edellytykset ja vastata alla kuvatuista seikoista:

 1. Asiakkaalla tulee olla käytössään GS1-yritystunniste. GS1-yritystunniste on numerosarja, jonka pohjalta voidaan muodostaa yksilöiviä tunnisteita. GS1-yritystunnisteen myöntää palveluntarjoaja tai jonkin muun maan GS1-organisaatio.
 2. Asiakkaan tulee käyttää GTIN-tunnisteita tuotteiden merkitsemisessä.
 3. Palveluntarjoaja myöntää käyttöoikeudet palveluun yrityksen pääkäyttäjälle, joka vastaa ja ylläpitää yrityskohtaisia käyttäjätunnuksia. Asiakas voi halutessaan ylläpitää työntekijä- tai työvaihekohtaisia käyttäjätunnuksia.
 4. Osapuolitunnisteena käytetään GLN-numeroa tai OVT-tunnistetta.
 5. Asiakas vastaa tuotteiden perustietojen syöttämisestä palveluun. Synkka-tuotetietopankin asiakkaiden tuotetiedot syötetään palveluntarjoajan toimesta. Palvelussa ei tarkisteta palveluun syötettyjä tietoja, joten tästä syystä on tärkeää, että asiakas ylläpitää huolellisesti kaikkia syöttämiään / tuottamiaan tietoja.
 6. Asiakas vastaa virheellisten tuotetietojen aiheuttamista vahingoista ja kustannuksista.
 7. Asiakkaalla tulee olla toimiva internet-yhteys, tulostimet (tarvikkeineen) kolliosoitelappujen ja rahtikirjojen tulostamiseen sekä päätelaite(tteet), jolla palvelua käytetään. Asiakas vastaa lisäksi tarvittavista tietoliikenneyhteyksistä, palvelun käyttöön tarvittavista ohjelmistoista ja laitteista ja niiden ylläpidosta sekä näistä aiheutuvista kustannuksista.
 8. Asiakas käyttää palvelua joko web-käyttöliittymän kautta tai integroituu oman toiminnanohjausjärjestelmän kautta palvelun kautta tarjottuihin standardi(sanoma)rajapintoihin. Palveluun ei tehdä asiakaskohtaisia sovituksia tai sanomamuunnoksia.
 9. Integraatioasiakkailla on velvollisuus testata integraation toimivuus Truugo-palvelussa (tai vastaavassa palvelussa). Palveluntarjoaja tarjoaa kulloinkin käyttämänsä automaattisen integraation testausalustan enintään 30 vuorokauden pituisen testausajan asiakkaalle. Lisäksi palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkaalle integraatiotukea oman järjestelmätoimittajansa kautta, kuitenkin enintään 3 tuntia. Asiakas vastaa tämän jälkeen itse kaikista palvelun käyttöön liittyvistä integrointi- ja testaustoimenpiteistä ja lisäkustannuksista sekä sanottujen toimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamista virheistä Palveluun.

3. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän palvelukuvauksen ja palvelun käyttöehtojen mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus omien toimitusketjujen tietojen käyttöön, mm. mille kaupparyhmälle on toimitettu tuotteita, toimitetut tuotteet ja kappaleet, hinnat, käytetyt kuljetusliikkeet sekä päiväkohtaiset kuljetusyksikkömäärät. Asiakas saa luovuttaa palvelusta syntyneitä tietoja viranomaistarkoitukseen. Palveluntarjoaja informoi asiakasta viranomaistahoista, joille palveluntarjoaja luovuttaa jäljitettävyystietoja.

4. Palvelun ylläpito ja kehittäminen

Palvelu perustuu lähtökohtaisesti GS1 standardeihin. Palveluntarjoaja pidättää oikeudet muuttaa rajoituksetta palvelussa käytettäviä standardeja.
Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa palvelua (mukaan lukien palvelun käyttöliittymää, tuotanto- ja/tai palveluympäristöä ja muita ominaisuuksia) sekä kehittää niin halutessaan palveluun jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia.

5. Palvelutaso

Palvelu on asiakkaan käytettävissä vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa käyttöehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että infrastruktuurin saatavuus palveluaikana käyttäjille on vähintään 95 %, ja sovellustason saatavuus vähintään 94 %.
Palvelutaso koskee vain palvelua. Asiakkaan, kaupparyhmien tai logistiikkatoimijoiden tietoliikenteen yhteysongelmat, tai muut yhteysongelmat tai asiakkaan päätelaitteista, ohjelmistoista, tulostimista tai muista laitteista johtuvat ongelmat eivät kuulu palveluntarjoajan vastuulle.

6. Asiakaspalvelu

Asiakkaan Golli-pääkäyttäjä voi ottaa palveluun liittyvissä kysymyksissä yhteyttä ensisijaisesti palveluntarjoajan asiakaspalveluun asiakaspalvelu@gs1.fi. Asiakaspalvelu auttaa asiakkaan pääkäyttäjiä palveluun liittyvissä kysymyksissä arkisin klo 8.00–16.00.
Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä omaan laitetoimittajaansa muun muassa tulostimiin, päätelaitteisiin tai lukijoihin liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä ja internet-yhteydentarjoajaan liittyen internet-yhteyksiä koskeviin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin.

7. Laskutus

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen laskutuskausi on kulloinkin kuusi (6) kuukautta. Laskutuskaudelta veloitettavat summat laskutetaan etukäteen.
Palveluntarjoaja laskuttaa asiakasta laskutuskausittain kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuussa. Mikäli asiakas liittyy integraatio-, hybridi- tai web-käyttöliittymäasiakkaaksi kesken laskutuskauden, laskutetaan nämä kuukaudet seuraavan laskutuksen yhteydessä.
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palvelun maksuja. Palveluntarjoaja tiedottaa asiakkaalle hinnanmuutoksista viimeistään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

8. Voimassaolo ja muutokset

Tämä palvelukuvaus on voimassa toistaiseksi. Koska palvelu on jatkuvasti kehittyvä palvelu, palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia palvelukuvaukseen. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksesta etukäteen. Päivitetty palvelukuvaus julkaistaan ja on kulloinkin saatavilla palvelun kotisivuilla.