Integraatiot

Mikäli yrityksesi tietomäärät ovat suuret, saattaa integrointi olla oikea ratkaisu tietovirran hallintaan. Integroimalla tuotetietopankki olemassa oleviin järjestelmiin (esim. ERP, PIM, CMS, graafinen tuotanto) varmistetaan että aineistot ovat aina oikeat ja ajantasaiset. Integrointi tuo muitakin etuja. Vastaanottajat voivat esimerkiksi varmistua, että tuotetiedoista ja kuvista käytetään aina juuri oikeaa versiota oikealla tavalla, jolloin julkaisuvaiheeseen käytettävä aika vähenee. Kun eri järjestelmät ja samalla eri henkilöt työskentelevät saumattomasti, ovat oikeat tiedot kuluttajan saatavilla aina muutoksista huolimatta.

Synkka palvelu koostuu kahdesta tietojenvälityskanavasta. Toista virtaa pitkin menee tuotetiedot ja toista tuotekuvat, dokumentit ja muut media-aineistot. Media- ja tuotetietopankin välillä on integraatio, jonka kautta kuvalle päivittyy tuotetietopankista tuotteen tietoja ja mediapankista voidaan välittää tuotteen pääkuva näkyville tuotetietopankkiin. Integroituminen jompaankumpaan tai molempiin järjestelmiin on mahdollista tehdä suoraan omasta järjestelmästä.

GS1 Finland toimii asiantuntijaorganisaationa, jolla on runsaasti kokemusta tietojen synkronoinnista sekä tuotetiedon luojien että vastaanottajien puolelta. Toimintamme pohjautuvat jäsenneltyihin viitekehyksiin ja parhaiksi todettuihin menetelmiin. Nämä tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden parantaa niiden valmiuksia kriittisillä alueilla; tuotetiedon hallinnassa ja tiedon laadussa ja oikeellisuudessa. Toimimme asiakastukena integraatioissa koko asiakkuuden ajan.

Lisätietoa integraatioihin liittyvistä teknisistä vaatimuksista löydät verkkosivuiltamme. Autamme liittymän tekemisessä myös osoitteessa kehitys@synkka.fi.

Integraatiot