Tuotteiden yksilöinti ja niihin liittyvän tiedon jakaminen on turvallisen ja luotettavan kaupankäynnin perusta. GS1 auttaa asiakkaitaan monin eri ratkaisuin ja palveluin toimimaan tehokkaasti, luotettavasti ja nopeasti.

Alla olevista asiakastarinoista voit lukea, mitä mieltä asiakkaamme ovat GS1:n palveluista ja miten niiden avulla he ovat voineet tehostaa omaa toimintaansa ja lisäämään myyntiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

Alavuden öljynpuristamo: Asiakkaan tarpeet keskiössä

Toimitamme Synkan välityksellä rypsiöljyjemme tuotetiedot isoille keskusliikkeille ja tukuille. Kehitys tuntuu kulkevan siihen suuntaan, että Synkkaa käytetään yhä keskitetymmin sekä yksityiskohtaisen tuotetiedon että kuvien välittämiseen eri toimijoiden välillä. Se on ehdottoman järkevää. Pakolliset tuotetiedot tulee välittää asiakkaille joka tapauksessa – täytän tiedot mieluummin yhteen, kaikkien käyttämään tietokantaan, kun toimitan ne jokaiselle osapuolelle erikseen.

Lue lisää

Kaslink: Tuotetiedot myös ulkomaille

Synkkaan tutustuessani hämmästyin, kun ymmärsin, miten monipuolista tietoa alustan kautta voi välittää asiakkaille. Asiakkaamme saavat Synkasta suoraan kaiken mahdollisen tuotetiedon kuvineen, mikä tekee tiedon hallinnasta helppoa ja vaivatonta molemmille osapuolille. Keskitetty, kaikkien käyttämä alusta ja digitaalinen tiedon siirto minimoivat virheiden mahdollisuuden.

Lue lisää

Kauppahalli24: Varaston optimointia ja tarkkaa tuotetietoa

Synkalla on oma tärkeä roolinsa toimintamallissamme. Koska logistiikan ja jakelun ohjaus ovat avainasemassa keskeisten kilpailuetujemme – toimitusvarmuuden ja tuoreuden – varmistamisessa, hyödynnämme varastoinnin ja kuljetusten optimointiin Synkasta saatavia pakkausten mittatietoja. Tuotetiedot taas siirtyvät Synkasta suoraan verkkokauppaamme.

Lue lisää

Kuusamon Juusto: Valmiudet toimittaa tavaroita suurille kaupparyhmille

Suomessa toimivien eri kaupparyhmittymien prosessit ovat pitkälti automatisoituja. Tavarantoimittaja voi päästä kaupan valikoimiin mukaan vain, jos se pystyy vastaamaan niiden tilaus- ja toimitusprosesseja koskeviin vaatimuksiin.

Kuusamon Juustossa olemme ratkaisseet asian Gollin avulla. Helppokäyttöinen palvelu mahdollistaa sähköisen tilausten käsittelyn ja tavarantoimitukset. Gollin avulla vastaanotetaan tilaukset, tehdään toimitusvahvistukset ja tulostetaan lavalaput kuljetuksiin. 

Lue lisää

LM-Dental: Parempaa potilasturvallisuutta ja tehokkaampaa välinehallintaa

Viranomaisvaatimukset edellyttävät, että kaikki terveydenhuoltoalan laitteet tulee jatkossa olla merkitty yksilöllisin UDI-tunnistein – siis esimerkiksi yksilöitävissä olevalla viivakoodilla tai RFID-tunnisteella. Uskonkin, että pian koittaa aika, jolloin kaikki terveydenhuollon laitteet ja tarveaineet on varustettu RFID-siruilla. Kehitys tuo big data -ympäristön terveydenhuoltoon ja mullistaa muun muassa logistiset prosessit ja dokumentaation.

Lue lisää

Meira: Jäljitettävyyttä läpi tilaus-toimitusketjun

GS1-järjestelmällä on ratkaiseva merkitys toiminnan sujuvuuden sekä nykyisten jäljitettävyys- ja tunnistettavuusvaatimusten täyttämisen kannalta. Samalla asiakkaat vaativat yhä yksilöllisempää tietoa ja parempaa sähköistä tiedonkulkua. Prosessien nopeutuminen ja tiedon oikeellisuus tehostavat toimintaa ja säästävät siten myös kaikkien osapuolten kustannuksia.

Lue lisää

Myllyn Paras: Tuotetiedot päivittyvät jatkuvasti

Välitämme Synkan kautta tuotetiedot koko asiakaskunnallemme aina kaupparyhmittymistä B2B-puolen asiakkaisiin asti. Järjestelmä helpottaa tavarantoimittajan elämää; en tiedä, miten muuten olisi mahdollista pitää huolta siitä, että ajantasainen tieto päivittyy kaikille sitä tarvitseville tahoille – oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan. Synkan kautta tuotetieto siirtyy ketterästi myös kansainvälisille markkinoille.

Lue lisää

Nokian Panimo: Käsityöperinteet ovat tärkeitä oluen panemisessa, mutta tilaus-toimitusketjusta nautitaan automaattisena

Suuret tukkurit Kesko ja SOK muodostavat leijonanosan liikevaihdostamme. Molempien prosessit ovat erittäin automatisoituja, ja tavarantoimittajien tulee pystyä liittymään saumattomasti heidän logistiikkaketjuihinsa. Golli on siihen erinomainen väline ja käytännössä edellytys yhteistyölle.

Lue lisää

Valio: Tieto digitaalisessa putkessa aina kuluttajalle asti

Synkan kaltainen riippumaton alusta on korvaamaton väline tuotetiedon ylläpitämiseen. Keskitetty ratkaisu palvelee sekä asiakasta että loppukäyttäjää.

Välitämme tuotetiedot Synkan kautta muun muassa kaupparyhmittymille ja muille B2B-asiakkaille. Tieto valuu sovelluksen kautta aina kuluttajille asti, koska Synkasta saatuja tietoja käytetään myös esimerkiksi kaupparyhmittymien nettisivuilla ja verkkokaupoissa.

Lue lisää

Verso Food: Synkka tärkeässä roolissa aina uutuustuotteen lanseerauksesta lähtien

Olemme olleet Synkkaan erittäin tyytyväisiä. Järjestelmä toimii kattavana tuotetietopankkina sekä itsellemme että asiakkaillemme. Yksi Synkan kuvapankkitoiminnon hyvistä puolista on se, että kuvia voi lähettää linkin kautta myös sellaisille tahoille, jotka eivät itse käytä Synkkaa. Kuvien merkitys on valtava ja vain kasvaa esimerkiksi nettikaupan kasvaessa. 

Lue lisää